Människorna du möter

Här kan du närmare bekanta dig med oss på D.O.R.C. Scandinavia.

Ewa Blomquist Kontorsansvarig
Direkt-tfn 019-12 15 14, Mb 0707-337457
E-post ewa.blomquist@dorc.se

Thomas Larner Arbetar som Sales Manager.
Ansvarar för Norge.
Mb +47 926 548 77, E-post t.larner@dorc.eu

Marianne Källman Arbetar med orderhantering,
fakturering och allmänna kontorsuppgifter
E-post marianne.kallman@dorc.se

Riitta Paulow Regional Sales Manager.
Mb +358 40 626 4450
E-post: r.paulow@dorcglobal.com

Matthew Holland Technical Application Specialist.
Mb +46 (0) 702 426 367
E-post: m.holland@dorc.eu

Helene Bernström Sales Manager.
Ansvarar för Sverige
Mb +46 (0)707 10 05 25
E-post: h.bernstrom@dorc.eu